Det konservative Folkeparti har i skoleforhandlingerne stået hårdt imod et alt for voldsomt timetal for børnene og imod tvungen lektielæsning på skolen.

Modstanden har nu båret frugt, og der er indgået en aftale om de dele, som vi hele tiden har været enige om: en styrkelse af fagligheden og flere timer til dansk og matematik.

Lektiecafe bliver nu et tilbud, som børn med særlige behov kan vælge til. Børn, der ikke har behov for det, kan bruge fritiden på andre interesser.

Vi glæder os over en aftale med mere frihed til familierne for f. eks. sport, spejder og musikskole. Nogle børn viser tidligt stort talent for en fritidsaktivitet.

Nu bliver der bedre muligheder for at gøre mere ud af det, hvis interessen skulle melde sig og talentet er der. Børn er forskellige, og aftalen tager hensyn til disse forskelligheder.

Men det er stadig intentionen hos Venstre, DF og regeringen at gennemføre tvungen lektielæsning efter næste Folketingsvalg.

Heldagsskolen rører stadig på sig, som den har gjort det siden Ritt Bjerregaard begyndte i 1970’erne. Det Konservative Folkeparti er fortsat imod. Vi kalder det tvungen eftersidning.

I den mellemliggende periode vil vi derfor foreslå, at kommunen satser mere på bedre betingelser for et forskelligartet udbud af fritidsaktiviteter for børn, f. eks. inden for musik og idræt.

Fredensborg Kommune skal vise dem værdien af børns fritidsaktiviteter, og at sunde og ordentlige fritidsaktiviteter bedre kan skabe hele mennesker, idet de er valgt frivilligt. På den måde kan vi være med til at forhindre dette monster efter næste Folketingsvalg.

Når man er barn og har fri, er udbyttet meget større, når man selv bestemmer over tiden end at lade andre bestemme.