Jernbanegades fremtidige belægning har længe været heftigt diskuteret; men planerne for Den Grønne Slotsby handler også om andet end belægningen i Jernbanegade.

Venstre støtter planerne om at åbne op ned til Bagerdammen og at få dalen langs Skipper Alle, Bagerdammen og Langedam til at fremstå som en samlet grøn dal.

Vi synes også, det er en god ide at give Langedammen et løft og etablere legefaciliteter mv. mellem Den Gamle Biograf og Langedammen, så stedet bliver et attraktivt sted for lokale fredensborgere at tage deres børn eller børnebørn hen. Det er også godt, at få Jernbanegade fra foran slottet og op til Pingo til at signalisere, at det ”fører op til noget”.

Målet må ikke kun være at gøre Fredensborg attraktiv for turister, fokus skal være på at gøre byen attraktiv for fredensborgerne og det øvrige lokalområde. Hvis individuelle familieturister – modsat turistbussernes ”20-30 minutter turister” – får lyst til at holde en pause, hvor børnene kan lege, og man bagefter spiser frokost i byen eller købe lidt ind, er det fint; men det må ikke være det bærende hensyn, da det er urealistisk at tro, at det vil være afgørende for Fredensborgs overlevelse som handelsby.

Men nu tilbage til den fremtidige belægning i Jernbanegade. Det har indtil nu været en del af tankerne (men ikke besluttet), at Jernbanegades belægning skulle ændres til en granitbelægning for at give gaden et mere eksklusivt udseende; men vil resultatet stå mål med investeringen?

Det mener Venstre ikke, og når flere butiksejere i Jernbanegade er modstandere, gør det os endnu mere sikre i vor vurdering. Den nuværende belægning i Jernbanegade trænger til en renovering, hvor knækkede fliser udskiftes og ujævnheder jævnes ud. Udgifterne hertil vil være en brøkdel af udgifterne til en ny granitbelægning, men vil utvivlsomt give Jernbanegade et bedre udseende.

At gøre Fredensborgs bykerne attraktiv er vigtigt; men det opnås ikke ved at ofre en formue på en ny granitbelægning af Jernbanegade.

Carsten Bo Nielsen, byrådsmedlem (V), medlem af Plan-, Miljø og Klimaudvalget samt Fritids- og Idrætsudvalget