Til budgetforhandlingerne i 2019 havde Venstre et forslag med under armen, hvor der stod ”forskønnelse af kommunes strande”. Der blev i budgetforhandlingerne aftalt at afsatte 3 mio. over budgetperioden med 1 mio. om året i årene 2020,2021 og 2022
.
Helårsbadning er en aktivitet, der er i stærk fremdrift, derfor har Venstre ønsket, at imødekomme den store interesse ved at foreslå forbedringer af faciliteterne på strandene i kommunen.

Nordsjællands Park og Vej og Kommunens administration har i fællesskab lavet et idékatalog.
I idékataloget er der mange gode forslag til forbedring af forholdene for eksempel forslag om udskiftning af badebroer, udendørsbruser, toiletbygning med handicap adgang, borde og bænke, nye ”intelligente” affaldsspande, boldspil og motionsredskaber, uddybning mellem broerne ved Bjerre Strand og opsamling af tang ved Nivå Strandpark.

Venstre ønsker fortsat, at der arbejdes videre med ønskes om et nyt ”Havbad” i Nivå og et søbad ved Esrum Sø.
Nogle af forslagene vil kræve tilladelser fra andre myndigheder som Kystdirektoratet og Fredningsnævnet.

Venstre mener, det er nogle tiltrængte forbedringer af kommunens strande som vil være til stor glæde for kommunes borgere og turister.
Venstre håber, at der fortsat er opbakning til Venstres budgetforslag i Økonomiudvalget.

Med ønske om en god sommer til alle!

Venstres Byrådsgruppe
Fredensborg Kommune
Gruppeformand
Lars Søndergaard
Soldalen 20
2990 Nivå