Ved borgermødet om Visionsplanen for Nivå Havn og Strandpark blev vi gjort opmærksom på en problematik vedrørende cykelstierne på Gl. Strandvej i Nivå, der godt kunne betyde, at færre personer tager cyklen, når de skal ned til Nivå Havn eller Nivå Strand. Bliver denne problemtik løst, vil det nok kunne forbedre nogle af parkeringsproblemerne på havnen samt i øvrigt forbedre cyklisternes daglige færden gennem området.

Stikvejene ud til Gl. Strandvej er af en eller anden grund belagt med brosten, så når cyklister skal krydse disse veje kommer de i bogstaveligste forstand ind i et mindre helvede, som en deltager på mødet formulerede det. Det er meget svært at styre cyklen på brostenene, særligt når de er våde og glatte.
Der må kunne findes en løsning, så asfalten følger cykelstien, og vejafgang til en større vej markeres på en anden og mere hensigtsmæssig måde, så både trafiksikkerhed og fremkommelighed opretholdes.

Vi vil gerne have flere borgere til at motionere, gæsterne på havnen må hellere end gerne cykle dertil – vi skal så bare som kommune sørge for, at cykelstierne er i orden.


Bo Hilsted, formand for Fritids- og Idrætsudvalget(A) og
Lars Simonsen, formand for Plan-, Miljø- og Klimaudvalget(B)