Venstre og Socialdemokratiet er som eneste partier tøvende med en klar udmelding om NEJ til Ring 5.

Vejdirektoratet før Venstre kunne tage stilling.endnu en trafikanalyse – af hvilke der efterhånden har været udarbejdet et utal – men gennem de smukke naturområder nord og syd for København.

Det drejer sig som bekendt om en 4-6 sporet motorvej og togbane, der går i land ved Espergærde fra Hälsingborg og ned gennem UNESCO fredet og Natura 2000 fredede områder samt et utal af de smukke og rekreative landsbyer rundt om København. 

Og konsekvenser er – ifølge de beregninger der er udarbejdet - at der vil komme mellem 5.000-10.000 lastvognstog fra det øvrige Norden I DØGNET. Og det er vel at mærke ren transittrafik.

Det havde klædt Venstres kandidat – Anne Libak – at give principielt udtryk for at vi ikke - for altid - skal ødelægge den rekreative natur, der er tilbage nord og syd for København.

Afventer Venstre endnu en trafikrapport, der med yderligere decimaler kan retfærdiggøre en sådan katastrofal beslutning som ikke kan omgøres når først den er
implementeret – til skade for vores efterkommere, naturen og livskvaliteten for Storkøbenhavns borgere.?

Her er det et principspørgsmål, der ikke kan retfærdiggøres af yderligere rapporter

Tør Venstre virkelig overveje en så destruktiv beslutning – i stedet for at tænke nyt og konstruktivt om hele den trafikstrukturelle politik Med venlig hilsen

Peter Langkjær – tidligere Venstre vælger, men støtter nu andet parti, der er mod Ring 5