En håndsrækning til forældrene – behovet for flere pædagoger skal med til budgetforhandlingerne.

Jeg vil starte med at sige, at vores institutioner – ansatte og ledere – skal have stor ros for deres daglige arbejde. Jeg har som tidligere formand for Børne- og Skoleudvalget været med til at arbejde for udvikling af vores gode børneinstitutioner, og de seneste år har Byrådet løftet børneområdet med 5 mio. kr. årligt til flere pædagoger.

Men jeg har med bekymring fulgt debatten i vores lokalaviser om manglen på pædagoger. Jeg kan genkende oplevelser, hvor der konkret har været for få voksne i ydertimerne til at give børnene omsorg og udviklingsmuligheder. Også BUPL har i en undersøgelse vist, at mange pædagoger eller medhjælpere oplever at stå alene med en for stor børnegruppe.

Jeg anerkender forældrenes opråb. Derfor vi en hasteopgave i forhold til at få afklaret, om og i hvor mange timer hen over en typisk dag der er er behov for flere voksne. Om der f.eks. fra kl. 14-17 er underskud af pædagoger set i forhold til børnegruppens størrelse. Det kan være pga. sygdom, ferie eller i øvrigt behovet for at sikre flere pædagoger på børnestuerne.

SF vil i den kommende tid arbejde for dels en hurtig afklaring af behovets størrelse og muligheden for at afsætte flere penge til flere pædagoger som en del af budgetforhandlingerne til august.

Hanne Berg, SF
Næstformand i Børne- og Skoleudvalget
Fredensborg byråd