Flere steder i Danmark står trafikken dagligt stille. F.eks. E45 fra Vejle til Randers, E20 på Fyn, flere steder på E47, herunder på motorring 3 og gennem Limfjordstunnellen ved Aalborg.

Det bør have absolut første prioritet at sikre at det danske vejnet ikke fremstår som p-parkeringspladser for bilisterne.

Iflg. de seneste tal foregår over 91% af alt persontransport i Danmark med bil, så uanset hvor gode ambitionere der måtte være for togene, cyklerne eller færgerne, kan det ikke ignoreres at vejnettet udgør livsnerven i danskerne transport.

Og veje uden fremkommelighed dur simpelthen ikke.

Fra alle egne af landet kommer der ønsker til nye projekter, ingen nævnt, ingen glemt. Og der sættes gang i masser af miljøundersøgelser (VVM) af fantasifulde projekter, der i bedste fald ligger langt ude i fremtiden. Men pengene kan kun bruges én gang.

Lad os nu give hinanden håndslag på at først skal vi løse det der allerede er i stykker, inden vi bygger nyt. Og få løst de reelle problemer i trafikken, før vi tager fat på udviklingsprojekter, der kan vække glæde i trafikpolitikernes valgkredse, men som ikke er påtrængende.

Kender du nogen husejer der går i gang med at bygge nyt køkken eller udestue, hvis taget er pivutæt? Det gør vi ikke.

 

Af folketingskandidaterne Thomas Bak (V), Nordsjælland, Bo Libergren (V), Fyn, Christoffer Aagaard Melson (V), Sydjylland.