Mon ikke vi skal vente med at disponere de "sparede" lønmidler fra lærer-lockouten til vi ved, om der overhovedet er penge til disposition.

Der er et større regnskab at opgøre forinden. Der skal først og fremmest læses ekstra timer for at indhente de forsømte. Det er første prioritet, og det koster ekstra.

Dernæst skal vi opgøre kommunens nettoresultat, når der er sket modregning for mistede skatteindtægter af de lønninger, som lærerne med skattepligt her i kommunen ikke har fået udbetalt. Endvidere kører Fredensborg Kommune med statens garanterede skatteprovenu - også i den anledning kan komme en regning, der gør indhug i det "sparede" beløb.

Hvad der herefter resterer skal efter Venstres opfattelse bruges "elevnært", det vil sige på skolerne efter skolebestyrelsernes nærmere beslutning. Mest nærliggende til undervisning, da det jo netop ikke er midler, der er sparet.

De er blot ikke forbrugt, men budgetteret og dermed en ikke leveret del af det kommunale serviceniveau.

Forslaget fra Radikale Venstre om at udbetale de ikke udbetalte lønkroner til lærerne som kompensation for mistet løn er i den sammenhæng helt "uden for skiven", og har ligefrem givet tilsynet med kommunerne anledning til, af egen drift, at rette henvendelse til Fredensborg Kommune for at understrege, at en sådan udbetaling kræver lovhjemmel (som ikke er der) og at en beslutning herom ville være ulovlig.

Så klap hesten, Radikale.

 

Med venlig hilsen

Tinne Borch Jacobsen

Byrådsmedlem - Venstre

Byrådskandidat

Folketingskandidat{jcomments on}