Et enigt Plan- Miljø- og Klimaudvalget, herunder også en repræsentant for det Konservative Folkeparti, har netop vedtaget at arbejde videre med at undersøge, om vi kan plante træer i kommunen som klimakompensation for kommunens flyrejser. Er det symbolpolitik, som Ulla Hardy Hansen (C) siger til pressen i sidste uge?

I hvert fald ikke, hvis vi samtidig tager fat om det egentlige problem, nemlig de mange flyrejser (for politikere og ansatte). Jeg foreslog på udvalgsmødet – og fik fuld opbakning til - at vi samtidig skal have udarbejdet en rejsepolitik, så vi kan nedbringe antallet af flyrejser mærkbart. Baggrunden for dette er disse varme fakta:

Kommunens flyrejser (politikere og ansatte) udleder samlet pr. år. ca. 10 tons CO2. Dette er resultatet af ca. 100 enkeltrejser pr. år indenrigs, og 6 henholdsvis 16 enkeltrejser i 2017 og 2018 til Europa. Flyrejser udleder langt mere klimagas end andre transportformer. Her er antal udledt gram CO2 pr. passagerkilometer: El-bil med solceller: 0 g., bus: 30 g., benzinbil med 4 i bilen: 48 g, tog: 55 g., indenrigsfly: 160 g., lange flyveture: 110 g., (kilde: Greenmatch.dk).

Med en rejsepolitik kan vi ændre vores rejsevaner, så antal flyrejser begrænses mærkbart. Jeg vil meget hellere, at vi tager bus, tog og samkører i bil, når det kan lade sig gøre inden for en rimelig tidshorisont, i stedet for at tage flyet så ofte som i dag. Rejsetiden vil blive forlænget, men ventetiden i lufthavnen vil vi til gengæld undgå.

Mit gæt er, at vi kan nedbringe udslippet til det halve af de 10 tons CO2 /år, hvis vi vælger bus, tog, eller benzinbil med 4 i bilen, i stedet for en del af de mange indenrigsfly. Eller måske skulle kommunen købe en minibus som el-bil?

Jeg glæder mig til, at vi får vedtaget en rejsepolitik. Så får vi renere luft og mindre udledning af CO2. Dét er realpolitik med effekt. Hverken varm luft eller symbolpolitik. Rejsepolitikken skal selvfølgelig ses i lyset af den samlede klimapolitik, vi fører i kommunen, som er ambitiøs, men stadig mangler meget. Den samlede klimaudfordring taget i betragtning, giver rejsepolitikken kun et beskedent, men nødvendigt bidrag.

Hanne Berg, SF,

Medlem af plan- miljø- og klimaudvalget