I går stemte et samlet byråd for en privatisering af Bøgegården.

Jeg stemte også for den løsning, som jeg ser som den bedste lokale løsning i den givne situation og som sikrer, at Bøgegården indgår i en tæt dialog med kommunen om det videre forløb. Løsningen indebærer, at Bøgegården fortsætter som fritidshjem og –klub, og fortsat kan anvendes som et fuldgyldigt tilbud til børn og unge i Kokkedal på lige fod med kommunens lokale tilbud på Kokkedal Skole.


Baggrunden for afstemningen er vedtagelsen af kommunens samlede budget for 2019-22, hvor et enigt byråd har besluttet, at de kommunalt ejede fritidshjem og –klubber skal ændres til SFO I og II, men at der skulle findes en særlig løsning for Bøgegården, så den fortsat kan være en del af tilbuddene for børn og unge i Kokkedal.


Jeg er ikke optaget af formelle ejerforhold, men derimod af, at vi har de velfungerende børne- og ungetilbud, som vi har brug for i kommunen. At vores kommunalt ejede og drevne børneinstitutioner supplereres af små selvejende institutioner og af private nytænkende børnehaver eller fritidshjem, er positivt.

For mig er det vigtigt, at alle institutioner er lokalt forankret, har en progressiv pædagogik, tager socialt ansvar for udsatte børn og unge, og indgår i samarbejde med kommunen om, at alle børn og unge får en tryg og udviklende barndom.

 

Hanne Berg, SF,
næstformand for Børne- og Skoleudvalget i Fredensborg byråd.