Jeg valgte at blive i budgetforliget, for at få mest mulig indflydelse på den nye politik, der nu skal besluttes for de nye SFO.

Heldigvis er vi i byrådet allerede blevet enige om, ikke at sætte forældrebetalingen op de, og SFOérne kan forblive som de er i dag, både hvad angår personale og fysiske rammer de næste 3 år.


Men mange andre ting vil skulle besluttes. Jeg vil arbejde for, at flest mulige værdier kan videreføres fra fritidshjemmene.


F.eks. ser jeg det som nødvendigt, at byrådet fastsætter helt overordnede mål og rammer for en fritidspolitik, med en skarp adskillelse mellem skoledagen og fritiden i SFO efter endt skoledag. SFO-livet skal sikre et frirum uden faglige præstationskrav.

Fritiden i SFO skal give børnene tid til at mærke og føle, at de er børn, der kan vælge til og fra efter lyst og interesse, og som være ramme om børnenes udvikling af venskaber og sociale relationer og kompetencer. Det vil gøre børn livsduelige og modstandsdygtige, så de kan klare udfordringerne senere i livet.


Men vi bør også fastsætte mål for, hvor mange uddannede pædagoger, der skal være i fritidshjemmene – vi skal vælge en høj andel, og vi skal sikre klare rammer for samarbejdet for overgangen fra børnehave til skole og SFO.


Vi skal invitere forældre og ansatte til et visionært samarbejde om at udvikling de nye SFO i Fredensborg kommune. Skolebestyrelser, områdebestyrelser, elever og politikere skal turde drømme og sætte nye mål for børnenes fritidsliv i SFO.

 

Hanne Berg, (SF)
Næstformand for Børne- og Skoleudvalget