4000 forældre i kommunen og ca. 2000 børn i kommunen er berørt af beslutningen om at omdanne fritidshjem til SFO.

Derfor skriver jeg dette læserbrev til nuancering af, hvad der er sket og hvad jeg vil arbejde for skal ske i den nære fremtid.


Flere politikere har været i en vildfarelse om, at folkeskolereformen krævede, at kommunen omlagde til SFO. Det er ikke rigtigt. Som kommune har vi frihed til at vælge.

Desværre er valget endt på SFO, fordi der ikke var et flertal i byrådet til at forhindre det i budgetforhandlingerne.

Rigtigt er det derimod, at folkeskoleloven og ikke dagtilbudsloven nu er lovgivningsrammen for livet i de kommende SFO.

Hvor dagtilbudsloven stillede en del krav til normeringer, forældrebetaling mv., har kommunerne under folkeskoleloven frie rammer til selv at vælge økonomi, normering, og forældrebetalingen størrelse.


Det giver derfor kommunen og forældrebestyrelserne et stort ansvar for at udforme den politik, som vi ønsker børnene skal mødes af efter skoletiden. Min overbevisning er, at vi efter valg af SFO har brug for en helt ny fritidspolitik. Så vi kan få en skarp adskillelse mellem skoleliv og fritidslivet i SFO.


Bøgegården i Kokkedal er vores eneste selvejende fritidshjem, som kommunen har indgået driftsoverenskomst med.

Vi skal selvfølgelig finde en god løsning, som kan tilgodese børn og forældre i Kokkedal.