En beskeden sag om et par boliger i Jernbanegade er ved at tage fokus fra ”Fredensborgs Grønne Slotsby”. Sagen handler om, at nogle forretninger i handelsgade eventuelt skal ændres til boliger. Det er der delte meninger om i byrådet. Min egen holdning er at vi lige skal holde igen med at forandre. Pludselig er Jernbanegade en boliggade uden handel og det kan ikke være meningen.

Vi har også i mange år talt om at flytte biblioteket ned i stueetagen. Det forslag har borgmesteren ved flere lejligheder talt om og jeg er helt enig med ham. Det tror Socialdemokratiet vil give et andet byliv. Der er i det hele taget mange gode ideer i spil.

”Fredensborg Grønne Slotsby” er den del af Fredensborg Kommunes planstrategi, der hedder Fremtidens Fredensborg og den plan forandrer også Jernbanegade, så der er mange gode grunde til, at vente med at ændre status på forretninger til fordel for boliger. Lad os gøre tingene i den rigtige rækkefølge og få alle bemærkninger og meninger med i afgørelserne.

I øvrigt glæder jeg mig over flere og flere aktiviteter i Fredensborg By, hvor mennesker mødes i skønne fællesskaber, Fredensborg Slotsmarked, Fredensborg Smukkest, Robin Hood og spiseaftener i Biografen.