Efter de landsdækkende overenskomstforhandlingers afslutning på det offentlige område i juni måned i år, var det eneste, der ikke blev forhandlet på plads en ny arbejdstidsaftale for lærerne.

Som et plaster på såret blev der nedsat et centralt udvalg, der frem til næste overenskomstforhandling i 2021 skal fremlægge et forslag til en ny central aftale for lærerne.

I Fredensborg kommune har vi gode erfaringer med at opbløde Lov 409 allerede fra starten. Det ved vi, da SF havde formandsposten i Børne- og Skoleudvalget på det tidspunkt, hvor udvalget samlede et enigt byråd om at give lærerne bedre forhold end Lov 409.

Efter OK 18 vil vi ikke vente på en central aftale. Vi vil lokalt gå foran, så vi fortsat kan tiltrække de bedste lærere til vores elever.

I Fredensborg Kommune har byrådet prioriteret skoleområdet højt de næste 12 år, hvor vi vil bruge knap en mia. kr. på at forbedre skolebygninger og udearealer, så de bliver nutidige og optimale rammer for elevernes udvikling og trivsel.

Vi ser dog også et behov for at opprioritere selve undervisningen og dermed lærernes arbejdsforhold, så lærerne får mere fleksibilitet og forberedelsestid. Herved gives bedre mulighed for at løse nogle af udfordringerne i skolen i dag med mange megaklasser, inklusion og integration.

Vi vil arbejde for at give forvaltningen politisk mandat til at genforhandle og forbedre lokalaftalen i Fredensborg kommune.

Venlig hilsen
Hanne Berg, SF, næstformand for Børne og Skoleudvalget
Bjørn Svensson, Enhedslisten, medlem af byrådet