I 2012 vedtog Hørsholm Kommune Lokalplan 147 for bl.a. parkeringspladsen på østsiden af Kokkedal Station. Kommunen havde i sit forslag til lokalplan fastsat et ret lavt antal parkeringspladser. Fredensborg Kommune nedlagde veto mod lokalplanforslaget og fik forhandlet sig til et væsentligt højere antal parkeringspladser. Det blev også aftalt mellem de 2 kommuner at holde parkeringssituationen ved Kokkedal under overvågning.

Hørsholm Byråd vil mandag den 18. juni vedtage at igangsætte en proces for en ny lokalplan for området. Vi ved af gode grunde ikke, hvad det fører til; men da Hørsholm Kommune tidligere har planlagt med et for lavt antal p-pladser (måske for at kunne bygge mere på kommunens grund?), bør vi være vågne, så det ikke sker igen.

Jeg har bedt om, at kommunens administration får afklaret Hørsholm Kommunes planer, og vi tager parkeringsforholdene op i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget, så vi sikrer tilstrækkeligt med parkeringspladser.

Venstre i Fredensborg og Venstre i Hørsholm er enige om behovet for parkeringspladser ved Kokkedal Station og arbejder sammen i denne sag.

Med venlig hilsen

Carsten Bo Nilsen
Byrådsmedlem (V), medlem af Plan-, Miljø- og Klimaudvalget samt Fritids- og Idrætsudvalgetog er vedhæftet.