Tror nogen, at Humlebæk Centeret kan blive stærkere end Espergærde Centeret?

En tommelfingerregel siger, at der i gennemsnit skal være 2.000 indbyggere til en dagligvare-forretning (fra 7-Eleven til Bilka). I gamle dage købte forbrugerne deres dagligvarer, hvor de boede; men vi er i dag ikke begrænset til vort postnummer – vi kører, hvis andre forretninger er bedre for os, derfor er f.eks. Rema/Føtex i Kokkedal en succes.

Nivå havde tidligere en dagligvareforretning på Gammel Strandvej og 3 i centeret. Efter Faktas lukning har Nivå kun 1 dagligvareforretning (Netto), og den ligger i centeret.

Espergærde havde i mange år en købmand på Mørdrupvej og en yderligere forretning (først købmand, så Fakta) på Kofod Anchers Vej og 3 dagligvareforretninger i Espergærde Centeret. Netto åbnede den 4. dagligvareforretning i centeret, det betød, at den private discountforret-ning (nuværende Imerco) lukkede, og så havde centeret igen 3 dagligvareforretninger. Fakta åbnede en ny forretning på Hovvej, først lukkede købmanden i Mørdrup, og nu lukker Fakta på Kofod Anchers Vej. Espergærde har nu 3 dagligvareforretninger i centeret + Fakta på Hovvej.

I Humlebæk har vi i den sydøstlige del af byen en Netto på Torpenvejen. Den åbnede der, fordi Brugsen efter en gammel aftale med centerets ejer kunne sige nej til andre dagligvareforret-ninger i centeret; men Torpenvejen ved Strandvejen var Humlebæks gamle handelsgade, så her kunne Netto etablere sig. Butikken på Torpenvejen forsvinder ikke, uanset om Netto kan etablere sig i centeret eller ej, dertil ligger den for godt. Så tanker om, at det ville være bedre, at lukke butikken og flytte omsætningen op i centeret, er blottet for enhver realitet.

Humlebæk Centeret har 3 dagligvareforretning: Brugsen, Irma, og Fakta. Nogen drømmer om, at Netto i fremtiden åbner i centeret; men er der kunder til 4 dagligvareforretninger i centeret?

Espergærde Centeret har altid været langt stærkere end Humlebæk Centeret; men her kunne centeret – trods kunder fra nabobyerne – ikke bære 4 dagligvareforretninger. Humlebækkerne handler mere udenbys (bl.a. Rema/Føtex i Kokkedal, Fredensborg Brugs, Rema Kvistgård, Espergærde Centeret og Prøvestens Centeret) end vort center tiltrækker fra nabobyerne. Jeg tror ikke, at Humlebæk Centeret – modsat Espergærde Centeret – vil have kunder til 4 dagligva-reforretninger, heraf 2 discountbutikker. En Netto i centeret vil derfor formentlig lukke Fakta, som det nu er sket i Nivå.

Vi skal som politikere ikke bestemme, hvilke forretninger vi har, det bestemmer kunderne; men efter planloven skal vi bl.a. arbejde for et varieret og effektiv butiksudbud under hensyn til bl.a. transportafstand til butikker. Humlebækkerne har stemt med fødderne, når Netto ønsker at udvide butikken, er det fordi der er for lidt plads i butikken til varerne og humlebækkerne + de forbikørende på Strandvejen. En større forretning vil give bedre plads til flere varer, til kun-derne og til kasser, så køerne kan blive kortere! Jeg mener, at det er bedre for humlebækker-ne, at Netto får lov til at udvikle sig ved Torpenvejen, end at prøve at tvinge Netto op i centeret ved at hindre Netto i at foretage sig noget i flere år.

Der er meget trangt både i og udenfor Netto, og de trafikale forhold med lastbiler på en skole-vej er ikke ideelle. Venstre støtter en udvidelse af Netto, hvis bl.a. vareleverancherne kan ske på en mere trafiksikker måde. Det handler bl.a. om, at lastbiler ikke skal bakke på skolevejen Torpenvejen men f.eks. komme ind fra Strandvejen. Vi vil også gerne have støjafskærmning til naboerne. Venstre vil derfor gerne fortsætte dialogen med Netto i stedet for blot at sige NEJ!


Da sagen blev behandlet i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget var SF enig med os. Når byrådet den 30. april skal tage stilling til, om dialogen med Netto om udvidelse af butikken på Torpenvejen skal fortsættes, håber vi, at også andre byrådsmedlemmer vil støtte, at vi skal se på mulighe-derne, herunder for bedre trafikforhold, før vi tager stilling.

 

af Carsten Bo Nielsen, byrådsmedlem (V), medlem af Plan- Miljø- og Klimaudvalget