For et par år siden blev det besluttet at opgradere Fredensborg Stadion som atletikstadion. Et godt projekt for klub og skolebørn, men desværre løb projektet ind i problemer med silt i undergrunden, der har forsinket projektet – og gjort det en del dyrere, desværre - og tvunget fodboldklubben til at bruge de øvrige græsbaner eller kunstgræsbanen som stadionbane i snart en hel sæson.

Det har givet klubben en rækker udfordringer, både som klubben har håndteret eksemplarisk, men situationen er selvfølgelig uholdbar i længden, ikke mindst fordi der muligvis kunne være problemer med drænene.

Jeg har fulgt sagen tæt, og nu lægger man så belægning på atletikbanen, samtidig med at banen søges repareret, så man med lidt held kan spille på den sidst på foråret.

Lykkes reparationen ikke, må vi så tage op til fornyet overvejelse, hvilke udbedringer af stadion, der så skal foretages.

Bo Hilsted

Formand for Fritids- og Idrætsudvalget(S)