Den 8. november sidste år afholdt kommunen et velbesøgt borgermøde under overskriften: ”Hvordan bliver vi Sjællands mest attraktive hestekommune?” Tirsdag efter påske skal byrådet tage stilling til en sag om mulighederne for at drive hesteerhverv i kommunen.

Ejeren af en lille gård har ingen heste selv, men driver en hestepension og ønsker at udbygge denne med en kombineret ridehal og hal til oplag af halm.

Der er i dag i realiteten kun 2 muligheder for at tjene penge på landbrug i kommunen, planteavl – og det kræver en stor gård – eller hestehold – og det kræver en ridehal, hvis man ønsker en væsentlig indtægt fra sin opstaldning. Ansøgningen er 100 % erhvervsmæssig, da han ikke har heste selv.

Store ridehaller er der en bunke af i nabolaget, naboens ligger kun 100 meter væk.


Ved Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets møde den 6. marts ville Venstre, de konservative og Dansk Folkeparti give den nødvendige landzonetilladelse til ride- og halmhallen; mens udvalgets flertal, Socialdemokratiet, SF og de radikale stemte imod. Venstre, de konservative og Dansk Folkeparti benyttede sig af muligheden for at kræve sagen i byrådet.


Venstre mener, at det skal være muligt at drive erhvervsmæssigt landbrug mv. på landet, og lægger også vægt på, at påvirkningen af landskabet er ganske begrænset, dels på grund af 10 allerede eksisterende ridehaller i området, dels fordi hallen pga. træer og naboens ridehal(!) kun i meget begrænset omfang vil kunne ses fra vejen.


Tirsdag efter påske får vi afgjort, om de fine ord om, at Fredensborg Kommune skal være Sjællands mest attraktive hestekommune, er valggas eller ej.

 

Af Carsten Bo Nielsen (V), medlem af Plan-, Miljø- og Klimaudvalget