Sundhedsstyrelsen har netop udgivet en såkaldt sundhedsprofil for unge mellem 16 - 24 år.

Hver fjerde unge kvinde har dårligt mentalt helbred, mens det samme gælder for hver ottende unge mand. Seneste sundhedsprofil er fra 2013, og her var det hver sjette unge kvinde og hver tolvte unge mand, der var i mistrivsel.


Direktør for det landsdækkende rådgivningstilbud for børn og unge, Headspace, Trine Hammershøy, siger til Politiken d. 6. marts, at uddannelsesreformerne har en medvirkende årsag. Siden 2013 er både folkeskole-, gymnasie- og fremdriftsreformen blevet vedtaget, og de presser de unge.


Psykiatrifondens formand Anne Lindhardt ser også samfundsstrukturer som en årsag til mistrivsel.

Særligt de unge kvinders høje andel af mistrivsel vidner ifølge hende om voldsomt pres på deres selvværd, fordi de skal være dygtige, have gode sociale kompetencer og bliver allerede som små piger eksponeret med overdreven kvindelighed.

Psykologernes formand Eva Secher Mathiasen bider mærke i, at det er de unge kvinder, der har det værst, selv om hun vurderer, at der er et stort mørketal blandt mændene, for generelt har mænd sværere ved at indrømme, at de har det skidt.

Men hun tilføjer, at undersøgelser har dokumenteret, at der rent faktisk er højere forventninger til kvinder end til mænd på arbejdsmarkedet, og det kan være, at det afspejler sig her.


Vi er dybt foruroliget over, at vores unge menneskers trivsel er i frit fald.

For de unge skal have lov at være unge, uden at skulle være fokuseret på konkurrence, tårnhøje krav på de sociale medier, og for kvindernes vedkommende forskruede forventninger til dem på arbejdsmarkedet og muligvis på studiet.

Vi vil fortsat sætte problemet til debat og overveje forandringer, der kan forebygge dårligt mentalt helbred. Hvilke ændringer skal gennemføres i Fredensborg Kommunes folkeskoler, i fritidshjem og ungdomsklubber? Hvilken inspiration skal vi tilbyde forældre til teenagebørn, og hvilke krav skal vi rette til folketinget for at få ændret de grundlæggende strukturer for unge i deres hverdag, så langt flere kan få en dejlig ungdom uden dårligt mentalt helbred.


Hanne Berg og Henriette Brandt Pedersen, begge (SF)
Henholdsvis næstformand i Børne- og Skoleudvalget og medlem af bestyrelsen for UngFredensborg