I Fredensborg kommune har vi et meget aktivt foreningsliv.

I vores Kommune er der nemlig rigtig mange borgere, der udfører frivilligt arbejde.

De frivillige foreninger løfter en kæmpe social opgave. De skaber sammenhold og fællesskaber, og de involverer og engagere de unge, så de laver en masse, får netværk, holder dem væk fra gaderne og bliver hjulpet videre i livet. Værdien af dette frivillige arbejde er høj.

Uden de frivillige har vi ikke noget foreningsliv. Et af de mange frivilligprojekter, som jeg selv har været med til, er stiftelsen af en lokal kvindeforening, og som jeg er formand for.

Derfor vil jeg gerne gøre en indsats for at styrke forenings- og idrætslivet livet ved at støtte og bakke op om det frivillige arbejde mere og ved at anerkende dette arbejde.

I socialdemokratiet er vi meget optaget af, at fritids og kulturlivet kan blomstre.

I de kommende år vil vi fortsat arbejde hårdt for at kultur, idrætten og foreningslivet sikres gode og ordentlige vilkår og rammer.

Nedskæringer på dette område skal undgås.


Derfor sæt X ved Suzan Daoud nr. 11 liste A den 21. november.