Nivå og Humlebæk bycentre står over for et tiltrængt løft nu, hvor større planer er under udarbejdelse.

Byråd og engagerede borgergrupper skal nu til at stille krav og fastlægge rammer, så de nye bydele blandt andet kan spejle sig i vores lokale historie og identitet.


En centeropbygning for handel er passé. Vi skal i stedet skabe en ”gade” med butikker samt et torv. Torvet skal være det fælles mødested, dels til handel f.eks. med forskellige lokale madmarkeder, dels til kulturelle aktiviteter. De kulturelle aktiviteter kan udvikles i samarbejde med foreningslivet.

Bibliotekerne skal være samlingspunkt for det kulturelle liv, og de skal derfor udbygges som kultur- og medborgerhuse, med f.eks. mulighed for fællesspisning, mødelokaler, foredragssale, kunstudstilling m.m. Et grønt mødested med legepladser, skal være en del af planen for bymidten i Nivå, som beskrevet af facebookgruppen ”Mere Liv i Nivå Bymidte”.


I Humlebæk skal bymidten huse Ungdomsteateret Ragnarock, som et kreativt miljø for unge fra hele kommunen.
Nye huse i bymidten i Nivå skal være 2-3 etager, i Humlebæk 2-3-4 etager. Bydelene skal være klimavenlige og bæredygtige, med harmonisk og nyskabende arkitektur. Med en blanding af små og lidt større boliger, hvor de små er billige begynderlejligheder for unge og nye familier.

Hanne Berg,
Spidskandidat for SF til KV 17