Gennem bredt samarbejde i byrådet har der været fokus på ansvarlig socialpolitik, såvel som på en sund økonomi i Fredensborg Kommune de seneste 8 år. Socialdemokratiet vil efter valget løfte på velfærd til børn, unge, sårbare og ældre.

Partihoppere fra Venstre til LA, samt oprindelige medlem fra LA har ikke været med i forligene. De vil reducere, udskyde eller helt nedlægge vigtige indsatser og udviklingsprojekter som; Gymnastikkens hus i Kokkedal, digital infrastruktur, trafiksikkerhed, kulturpulje, skolernes talenthold, lydavisen for borgere med synsnedsættelse, pensionistudflugten, exitindsatsen overfor kriminaliserede unge, tilskuddet til madordningen i daginstitutionerne, projektet Fremtidens Fredensborg som er planlagt i samarbejde med borgerne, samt mange flere indsatser - ja også svømmehalsprojektet i Nivå. De vil i stedet prioritere ekstraordinære afdrag på kommunens gæld.

Som socialdemokratisk byrådskandidat arbejder jeg for en styrket indsats for sårbare borgere.

Børn skal have de bedste opvækstbetingelser.

Unge med udfordringer skal hjælpes på vej.

Børn og voksne med en funktionsnedsættelse sikres de bedste muligheder at opnå deres ønsker i livet.

Ældre skal sikres en alderdom med livsglæde og værdighed.

Kommunen skal tilvejebringe gode rammer for hverdag, fritid og fællesskaber, så vi alle har mulighed for et godt liv.


Stem personligt på #12 på liste A.

Vivian Johnsen, Kokkedal
Kandidat til byrådet (S)