Jeg har generelt stor respekt for kvinder og mænd der går ind i kommunalpolitisk arbejde, - det er et stort og på mange måder uegennyttigt arbejde, tak for det!
Ved kommunevalget 2009 fik respekten dog et knæk da det efter valget blev afsløret, at der forud for valget var indgået en hemmelig konstitueringsaftale om, at man i det kommende byråd ikke skulle have et Folkeoplysningsudvalg. Det skulle afløses af en anden konstruktion kaldet Fritidsforum.


I og med at aftalen var hemmelig var det ikke noget der indgik i den forudgående valgkamp og dermed ikke noget vælgerne kunne tage stilling til.
Ud fra et demokratisk synspunkt forstår jeg slet ikke, at den slags er lovligt, men det er det åbenbart.


Det får mig til at spørge alle opstillede partier i Fredensborg Kommune, er der mellem nogen af partierne indgået nogen form for konstitueringsaftale?

John Sylvester, Sørens Alle 18 - Humlebæk