For et par år siden besluttede byrådet, at man lagde Karelbo Skole ind under Fredensborg Skole for at give børnene på Karlebo Skole et bedre skoletilbud.

Det har så givet Fredensborg Skole nogle store økonomiske udfordringer, idet der er en del udgifter til transport forbundet med dette tiltag.

Derfor er det helt naturligt, at skolens bestyrelse nu retter henvendelse til forvaltningen om at blive kompenseret for denne udgift.

Vi kan kun give grønt lys og gå ind for, at det robuste tilbud fastholdes, og de ekstra midler tilføres, for selvfølgelig må Karlebo Skole bevares.

 

Charlotte Sander og Bo Hilsted
Medlemmer af Børne- og Skoleudvalget(S)