Ældre er en meget sammensat gruppe, med meget forskellige ønsker og behov.

Fælles for alle er det, at man ønsker og kræver at kunne leve et liv med

muligheder og udfordringer, der modsvarer de færdigheder man har.

Socialdemokratiet vil altid prioritere dem, der har det største behov først og det er meget vigtigt for os, at der sikres en ordentlig drift af plejen, både på centre og i hjemmene. Derfor kæmper jeg for, at der er ansatte nok til en ordentlig, nærværende omsorg.

Et af mine hjertebørn på ældreområdet er vore dagcentre og ældreklubber. Der er bare så meget aktivitet og livgivende samvær. Det er så vigtigt, at vi holder os i gang og møder ligesindede. I et dagtilbud er der gode muligheder for at

bruge kroppen. I det hele taget er det vigtigt at prioritere fælles oplevelser. Derfor er jeg også fortaler for, at den årlige pensionistskovtur fortsætter som en god tradition, med meningsfyldt samvær.

Jeg vil kæmpe for at vi prioriterer omsorg af ældre rigtig højt. Den helt nære velfærd i form af værdig pleje må vi aldrig glemme som kommune. Det er en kerneydelse som vi alle skal være sikre på står klar når behovet kommer.

 

af Hans Nissen (S) der genopstiller som nr. 3 på Liste A