Vi har gode folkeskoler i Fredensborg Kommune.

Imidlertid har børne- og skoleområdet også været ramt af nedskæringer, og vi mener, det nu er på tide at tilføre området flere midler.


Dette bør gøres ved at indføre flere tolærertimer, hvorved der bliver mere tid til de svageste såvel som til de stærkeste elever, ikke mindst i de yngste klasser, hvor elevernes faglige niveau er meget forskelligt fra skolestarten.


Det kunne så suppleres med et forsøg med kortere skoledage, mange elever er rigtigt trætte sidst på skoledagen, ligesom det kan gå ud over deres fritidsaktiviteter, når de får så sent fri fra skole.


Endelig bør man sænke klassekvotienten, ikke den gennemsnitlige, men den reelle. 22 elever i en klasse vil være passende, ikke mindst når man tager den store inklusionsopgave i betragtning, som skoen jo også skal løse.


3-4 elever færre gør en stor forskel, når man taler om trivsel og indlæring i en klasse.

Charlotte Sander og Bo Hilsted
Byrådsmedlemmer(A) og kandidater til KV 17