Det siger næsten sig selv, at et af målene med kommunalreformen i 2007 var at opnå besparelser på driften i de nu større, sammenlagte kommuner.


I en del sammenhænge kunne det give god mening, f. eks. Ved vareindkøb, indkøb og brug af dyre maskiner vedligeholdelse og veje og anlæg etc.


Men allerede her kan man løbe ind i udfordringer, for hvor det tidligere var lokalkendte folk, der vidste, hvilke anlæg og veje, der trængte til hvad, kører der nu ofte hold uden denne lokale viden.


På børne- og skoleområdet blev skoler og institutioner lagt sammen og områdeledelse indført for at sikre bæredygtige og robuste enheder.


Det lader det nu til, at jo større enhederne bliver på skoleområdet, jo flere elever bliver flyttet til private skoler. Jeg har intet mod privatskoler - der er og bør være gode tilbud i kommunen - men vi er alle interesserede i en god og robust folkeskole, så derfor er min holdning, at man skal forsøge at drive forvaltningerne økonomisk forsvarligt og samtidig bevare nærheden.
Det kan godt lade sig gøre.


Bo Hilsted
Medlem af Børne- og Skoleudvalget(S)