Kristian Hegaard og Lars Simonsen, byrådsmedlemmer, Radikale Venstre.

I et indlæg d. 3. april i Uge-Nyt (og her på Humleborg Online 23. marts. red.) gentager May-Britt Kattrup Liberal Alliance i vidt omfang sit tidligere indlæg.  Ud fra devisen ”hvis en påstand gentages tilstrækkeligt mange gange, bliver den måske sand”, forsøger Liberal Alliance at gøre en påstand til sandhed om, at Fredensborg Kommune kan spare 313 mio. på kerneydelser som børn, ældre, klima og mennesker med handicap – helt uden det kan mærkes hos borgerne. Dette svarer til 11 % af budgettet.

Uanset hvor mange gange dette synspunkt gentages, vil det blive anfægtet af Radikale Venstre. Vi har de seneste år sparet på mange af disse områder, fordi det har været nødvendigt og ansvarligt for at få budgetterne til at hænge sammen. Vi er fuldstændig klar over, at mange borgere har været berørt af dette. Derfor er det vores opfattelse, at yderligere besparelser i størrelsesordenen 11 % vil være det samme som at klippe håret af en skaldet mand – og nok også værre end det.

Det er vigtigt at skelne mellem effektiviseringer og serviceforringelser. Effektiviseringer er besparelser, hvor servicen overfor borgerne er den samme, men udført på en mere smart, mere effektiv eller mindre bureaukratisk måde. Efter budgetforligspartiernes og forvaltningens skøn er besparelser større end 1 % ikke effektiviseringer men derimod generelle serviceforringelser.

Vi spurgte i vores seneste indlæg Liberal Alliance, om de egentlig havde nogle konkrete forslag til, hvorledes der skulle ske effektiviseringer. Når man nævner et så stort beløb på 313 mio. skylder man at fortælle borgerne, hvordan det præcist skal ske. I Liberal Alliances svar d. 21. marts 2013 blev vi trods indlæggets 334 ord ikke klogere. Ingen konkrete initiativer fra Liberal Alliances side.

På baggrund af budgetaftalen fra 2012 effektiviserer Fredensborg Kommune i øjeblikket med 1 % årligt – og endda 1,5 % i 2013. Det kan mærkes i institutionerne. Hvordan kan Liberal Alliance pure afvise, at man helt uden servicenedsættelser kan spare 11 gange så meget, når der ikke konkret nævnes hvordan. Radikale Venstre vil gerne være med til at fremme Liberal Alliances forslag, hvis de har gode ideer til, hvordan der skal ske forbedring af arbejdsgange, sagsbehandling og lette bureaukrati. Foreløbig venter vi stadig på at se, om Liberal Alliance leverer løsninger eller tomme tal.

Kristian Hegaard og Lars Simonsen, byrådsmedlemmer, Radikale Venstre.  

Læs det omtalte indlæg her:
DEBAT:..Liberal Alliance understøtter velfærd – Radikale Venstre forstår ikke Cepos’ analyse

{jcomments on}