af: Suzan Daoud & Hanne Berg Byrådsmedlemmer (SF) i Fredensborg Kommune

Medborgerskabspolitikken, som skal erstatte den tidligere integrationspolitik, blev ikke godkendt i byrådet den 2. april, da den blev sendt tilbage til fornyet behandling i Børne- og Skoleudvalget.

Nogle byrådsmedlemmer mente, at formålet med medborgerskabspolitikken trods grundig behandling i udvalget ikke var klart nok. Et andet tvivlsspørgsmål var brugen af udtrykket "respekt". Det er et overordnet mål, at borgere i Fredensborg Kommune skal møde hinanden med anerkendelse og respekt. Venstre tog afstand fra udtrykket, fordi de mente, at det skulle indebære, at ballademagere og måske endda kriminelle skulle nyde respekt (og anerkendelse) fra det store flertal af befolkningen, der uanset baggrund, etnicitet og livsindstilling opfører sig ordentligt. Det mener vi selvfølgelig ikke. Og det mener vi egentlig heller ikke er nødvendigt at skrive i et politikoplæg, der skal vedtages af en demokratisk valgt forsamling. Det er der vel næppe andre end anti-demokrater, der vil være enige i. Medborgerskabspolitikken er en ny værdipolitik for nye og gamle borgere i kommunen. Vi er rigtigt mange nationaliteter i Fredensborg Kommune, og langt de fleste er født og opvokset i DK, og mange nytilkomne har fået dansk statsborgerskab. Men desværre tales der stadig om ”dem og os”, på trods af, at størstedelen er danskere og ligeværdige borgere i samme kommune.

Det nye i medborgerskabspolitikken er, at vi fokuserer på det store flertal af alle medborgerne, der i dag arbejder, uddanner sig og lever et aktivt liv i vores kommune, uanset kulturel eller religiøs baggrund. De skal inviteres til at tage endnu mere del i vores lokale demokrati og skal engageres i at hjælpe med at løse problemer og kulturkonflikter i vores lokalområde, endnu mere end de allerede gør i dag. At formulere en aktiv og positiv medborgerskabspolitik skal ikke skjule, at der er sociale problemer, uroligheder og kriminalitet i vores kommune. Det er der. De problemer skal løses gennem andre af vores mange politikker. Der bliver allerede i dag gennemført mange indsatser, som daginstitutioner, skoler, fritidshjem, klubber og SSP- samarbejde m.m. udfolder hver dag. Der arbejdes f.eks. med sprogscreening, sprogstimulering, lektiehjælp, Skole- Socialforvaltningen og Politi-samarbejde. Der arbejdes med en indsats for at få kriminelle unge ud af kriminalitet, en aktiv uddannelses- og arbejdsmarkedspolitik, der skal sikre uddannelse og jobs for alle borgere.

Vi håber, at vi trods alt kan enes om en målsætning om en ny medborger-politik, når sagen igen når til byrådet.

Suzan Daoud & Hanne Berg Byrådsmedlemmer (SF) i Fredensborg Kommune{jcomments on}