Fredensborg Kommune har udsendt FREMTIDENS FREDENSBORG KOMMUNE, et udkast til høring. Der skal afgives høringssvar inden mandag den 25. januar.

Et af høringssvarene fra Kulturelt Samråd vil være en opfordring til, at byrådet gen-overvejer den hurtige beslutning om totalt, at skrotte projektet BYENS HUS I KOKKE-DAL. Byens Hus i Kokkedal, der er et projekt til et bynært samlingssted, blev først er ramt af et midlertidigt anlægsstop og senere ved budgetforhandlingerne totalt skrottet. Det er Kulturelt Samråds overbevisning, at projektet i stedet bør sættes på pause indtil kommunens økonomi gør det muligt at igangsætte det.


Det oprindelige projekt bør fastholdes fordi, -

Byens Hus er skabt på baggrund af velbegrundede ønsker fra lokalbefolkningen. Byens Hus er blevet lovet borgerne i Kokkedal gennem mange år.
Byens Hus er gennemarbejdet af professionelle interne og eksterne aktører. Byens Hus umiddelbart passer til den eksisterende lokalplan for området. Byens Hus er velplaceret som en integreret del af klimaprojektet og bykernen.
Byens Hus kan opnå en væsentlig økonomisk støtte fra Realdania, 9 millioner. Byens Hus er ikke en lappeløsning, men er en rimelig og fremtidssikret investering.
Byens Hus med sin placering og med sit indhold af kreative aktiviteter, kan give en god synergieffekt til bykernen.

En nedskæring af investeringen og flytning af projektet ud til Egedal vil derimod be-tyde at, Byens Hus kommer til at ligge uden for bykernen. Byens Hus vil kræve en ny lokalplan for området omkring Egedal. Egedal, der har en helstøbt bevaringsværdig arkitektur, bliver skæmmet af tilbygning. Den gamle villa er smuk, men uegnet til mange af de aktiviteter, der efter planen skulle rummes i Byens Hus. Egedals parklignende område vil blive skæmmet af nye og flere udendørs anlæg, parkeringsanlæg mv. Borgerne i Kokkedal får et spareprojekt, der hverken er fremsynet eller langtidsholdbart.

John Sylvester
Kulturelt Samråd i Fredensborg Kommune