I Fredensborg-Humlebæk Kommune havde det været en tradition i flere årtier at arrangere en udflugt for kommunens pensionister.


Man meldte sig til, mødte op ved bussen, og efter en halv til en hel times kørsel holdt man en pause, hvor der blev serveret en øl eller en sodavand. Derefter fortsatte man til en seværdighed, og endelig sluttede man på en lokal kro eller restaurant, hvor man fik en dejlig middag.


Kommunens pensionister så frem til denne dag, hvor man mødte andre pensionister, som man måske ikke mødte til daglig, og alle havde en dejlig dag.


Ny kommune – nye vaner?
Nej, heldigvis ikke – for efter et par år var der nogle, der fortalte byrådet , at de savnede dette lyspunkt i dagligdagen. Og det utrolige skete: byrådet besluttede, at der i fire på hinanden følgende år ville blive arrangeret pensionistudflugt. 2016 er det fjerde år, og forberedelserne er netop startet til pensionistudflugten, der – som tidligere år – vil finde sted i slutningen af august månd/begyndelsen af september måned.


Er det umagen værd?
Der har været – og vil altid være – nogen, der synes, at de 400.000 kr., der er afsat til pensionistudflugt, kunne bruges bedre. Til disse pessimister vil jeg gerne sige, at der for de deltagende pensionister er tale om et velfærd (og det tales der jo meget om i disse tider). Desuden betaler pensionisterne et beløb for at deltage, et beløb, som skal sættes i relation til det beløb, pensionisten har til rådighed til det daglige måltid. Sidste år var deltagergebyret 200 kr. – det kan sammenlignes med, at pensionister kan spise middagsmad på Øresundshjemmet for 48 kr. pr. dag. Derfor er 200 kr. mange penge for pensionister, der kun har deres folkepension at gøre godt med.


Det er umagen værd – og det er vist også en kendt sag, at byrådsmedlemmerne er glade for at deltage som værter i pensionistudflugterne. Det er jo en god anledning for dem til at træffe borgerne under afslappede former.


Derfor: lad os glæde os over, at byrådet i budgetforhandlingerne har ”fredet” pensionistudflugten, og lad os sige ”rigtig god fornøjelse” til de forhåbentlig rigtig mange, der vil deltage.

 

Med venlig hilsen
Grethe Troensegaard
Medlem af Fredensborg Seniorråd