Et flertal i Fredensborg byråd besluttede på det seneste byrådsmøde at gå med i dialogen om, hvorvidt Fredensborg Kommune og ni andre kommuner kan få fordele af at lægge en million ud for de forundersøgelser, der skal til for at fremskynde, at den sidste asfalt på motorvejene mellem Hillerød og Frederikssund lægges.

Jeg talte imod forslaget på SFs vegne, fordi det er en betænkelig praksis, at kommuner bruger skatteborgernes penge til at lægge pres på statslige myndigheder sammen med den øvrige asfaltlobby.

Hvis man endelig skulle samle penge ind til fremme af væsentlige trafikinitiativer, synes vi i SF, at der burde gøres en meget målrettet indsats for at få sat skub i projektet til ombygning af Hillerød station. Det skal være på plads, når det nye Nordsjællands Hospital ved Favrholm tages i brug.

Det kan udover at det skaber direkte togforbindelse for patienter, ansatte og pårørende fra det meste af Nordsjælland også muliggøre 5 minutters drift på S-banen.

Regeringen har fjernet Hillerød station fra listen over anlægsarbejder, og det er nærmest en skandale. Man får meget forbedrede offentlige trafikmuligheder for de i denne sammenhæng få millioner i investering.


Ole Bergmann
byrådssuppleant SF