Fredensborg Kommune holdt i foråret en række bydelsmøder som oplæg til en ny planstrategi for de næste 4 år.


Et strategiudkast er sendt i høring med svarfrist 25. januar 2016.
Udkastet er på 50 sider med flot grafik og flere helsides farvetryk, men det bliver ikke trykt.


De borgere og borgergrupper der vil arbejde med strategien for at afgive et høringssvar henvises til, at der ligger et eksemplar til gennemlæsning på biblioteket, og at det i øvrigt kan læses digitalt på kommunens hjemmeside.


At digitalisere alt er helt klart den billigste og mest effektive måde at kommuni-kere på, men det er ikke altid den bedste. Det har kommunen for eksempel selv erkendt, da alle kommunens borgere skulle informeres om det sidste budget.

Budgetavisen blev trykt i farver og oveni købet husstandsomdelt. Det har ikke været billigt, men det er demokrati og folkeoplysning ikke altid.


Da jeg på vegne af Kulturelt Samråd spurgte kommunen, om det var muligt at få trykt strategiudkastet på bestilling og selv hente det på biblioteket, fik jeg følgende svar:


”Du ønsker, at vi indførte muligheden for at Fremtidens Fredensborg Kommune kunne blive printet på bestilling. Vi har desværre ikke mulighed for at efterkomme dit ønske, men du kan se og læse trykte udgaver af ”Fremtidens Fredensborg Kommune” på biblioteket”


I vores kommune er der mange, både enkeltpersoner, foreninger og grupper, der gerne vil engagere sig i strategiudkastet, men desværre vil vi miste input fra mange der ikke har mulighed eller lyst til at udarbejde et høringssvar hvis vilkåret er, at man enten skal arbejde med det digitalt på en skærm, eller betale 100 kroner for at få det printet ud på biblioteket.


Kulturelt Samråd vil kraftigt opfordre til, at Fredensborg Kommune overvejer afslaget om trykning endnu en gang.


John Sylvester
Formand for Kulturelt Samråd i Fredensborg Kommune