De Radikale roser andre og sig selv for det indgåede budgetforlig i Fredensborg kommunen, og fremhæver stolt andres og egne mærkesager. Det er de i deres gode ret til. Men djævlen ligger som bekendt gemt i detaljen, eller i dét, der forbigås i tavshed.

Hvad De Radikale så behændigt undlod at nævne, var flertallets fortsatte besparelser de næste 4 år: 5 mio. kr. på udsatte børn og unge, 24 mio. kr. på daginstitutioner, fritidshjem og -klubber, og dertil ca. 6 mio. kr. på vores folkeskoler. Må vi sige skræmmende visionsløst på børne- og skoleområdet.

Dertil kommer besparelser på 8 mio. kr. på den offentlige trafik, og barske nedskæringer på kulturområdet, f.eks. er Byens Hus i Kokkedal, der har været planlagt i mange år, nu fjernet med flertallets pennestrøg. Mange Kokkedalborgere må opleve det som et utilgiveligt svigt.

SF og Enh har i vrede stemt i mod det asociale budget i år. Vi fremlagde eget budgetforslag, som vi foreslog finansieret gennem besparelser, gældsafvikling i 4 år nøjagtigt svarende til flertallets budgetaftale, samt en lille skatteforhøjelse, som i De Radikales univers bliver til ”ret bastante skatteforhøjelser”.


Men bedøm selv: vi foreslog en forbedret skatteindtægt: 45 kr. /mdr. for indtægter på 200.000 kr./pr. år, stigende til maks. 145 kr./mdr. for indtægter på 500.000 kr./år og derover. Mange borgere vil med glæde give et ekstra skattebidrag til fællesskabet, så vi kan tage bedre vare på plejekrævende ældre, børnene, skolerne og psykisk syge og handicappede.


Endelig angriber de Radikale os lidt upræcist for at gennemføre besparelser på ”klimaområdet”. Vi vil først minde de Radikale om, at de i selskab med flertallet har besluttet 1 % besparelse på klima-, natur-, og miljøområdet de næste 2 år. Selvkritik ville hér have været på sin plads. SF og Enh har fuldt og helhjertet støttet Fredensborg kommunes aktive indsats for at nedbringe CO2-udslippet i alle årene som klimakommune.

At vi så i år har set os nødsaget til på klimatilpasningsområdet at spare 400.000 kr. i alt de næste to år er vores politiske valg, der ville have medført, at nogle grundejere måtte have ventet i to år på en del af den samlede klimatilpasningsplan.


Hanne Berg, SF, byrådsmedlem og
Henriette Brandt Pedersen, Enh., byrådsmedlem.