Der er ingen tvivl om, at der er stort behov for etablering af Byens Hus i Kokkedal. Både Kokkedal Ungdoms- og Kulturforening og Foreningen for Kulturelle Projekter har udfordringer med hensyn til lokale- og pladsmangel. Begge foreninger ønsker sig faste og egnede lokaler til deres mange gode aktiviteter. Begge foreninger har flere hundrede medlemmer og har udfordringer med at bruge de nuværende lokaler, der er til rådighed.

Dengang et flertal i byrådet besluttede at inddrage Kvarterhuset til en ungdomsklub (SF var imod at anvende Kvarterhuset til ungdomsklubformål), gav byrådet foreningerne det løfte, at foreningerne vil få tilbudt bedre og egnede lokaler til at opfylde foreningernes kulturelle behov og ønsker. Desværre viser det sig, at de nye rammer er ikke tilfredsstillende. Det er en uholdbar situation foreningerne står i.

Fredensborg har fået en ny skole og Humlebæk får et nyt idrætscenter. Byens Hus har været et planlagt projekt før kommunesammenlægning. Hvordan har det fået så dårlig en prioritet i byrådet? Nu må turen snart være kommet til Byens Hus i Kokkedal. Jeg ved godt, at alle penge til anlægsprojekter i disse år skal skaffes gennem besparelser på driftsudgifter til f.eks. børn, unge, ældre, så derfor må kommunen over flere år spare op til de store anlægsprojekter som f.eks. Byens Hus. Indtil videre er der på SF´s initativ i budget 2013-16 blevet sparet 15,5 mio. kr. op til formålet.

Kommunens borgere skal have et Byens Hus i Kokkedal. Foreningerne gør et kæmpe frivilligt arbejde, for at skabe fællesskab for beboerne i området og et sted at henvende sig i deres fritid.
Jeg vil derfor fortsat arbejde på at sikre foreningslivet ordentlige vilkår og rammer. Ellers er der risiko for, at vores gode foreninger dør ud. Men der er også udfordringer: Hvordan samarbejder de forskellige foreninger i vores kommune, og hvordan udvikler vi medborgerskab og fællesskaber på tværs af kulturer?

Suzan Daoud (SF)
Medlem af Fritids- og Erhvervsudvalget i Fredensborg Kommune{jcomments on}