KL’s chefforhandler Michael Ziegler er i sit målrettede og uskønne korstog mod folkeskolelærerne og deres arbejdstid kommet helt galt af sted i kritikken af lærernes seniorordning.

Det kan måske komme bag på Ziegler, at der har været overenskomstforhandlinger, før han trådte til, men sagen er i al sin rørende enkelhed, at seniorordningen blev forhandlet hjem ved en tidligere OK-forhandling, hvor lærerne altså fik denne ordning mod så at afstå fra andre goder.

Det er jo forhandlingssystemet i en nøddeskal: der er en pulje til forhandling, og den kan udmøntes i form af løn, arbejdstid, barselsordninger eller andre aftaler.

Det kan så godt være, at KL synes, at det er en ordning, man gerne så bragt til ophør, som det i øvrigt er sket på gymnasielærernes område, men så bringer man det i spil i forhandlingsfasen og fremstiller det ikke, som endnu et forsøg på fra lærernes side at unddrage sig en normal arbejdstid.

Med sit angreb på seniorordningen prøver Ziegler endnu en gang at mistænkeliggøre lærerne og deres arbejdsindsats, og det sker tilmed mens parterne er i forligsfasen.

Det er uhørt og ganske uklædeligt, og man må håbe, at når KL på et senere tidspunkt evaluerer dette forhandlingsforløb, bliver der også tid til en form for selvransagelse, der munder ud i, at man sender en lødig chefforhandler i spidsen for næste OK-forhandling, for dette forløb har været under lavmålet for enhver anstændighed.

Bo Hilsted, byrådsmedlem Fredensborg Kommune(S)
Bregnevænget 37
3050 Humlebæk

{jcomments on}