af Ebba Anker og Ole Bergmann byrådsmedlemmer (SF)

På den kollektive trafiks vegne glæder vi os i SF over det store trafikforlig, der er indgået lige før påske. Men der er nok også en del asfalt i det, siden Enhedslisten ikke vil være med.

Her i Fredensborg kommune glæder vi os først og fremmest over den pulje, der er afsat til lokale initiativer til forbedringer på statsveje. Der er et klart behov for at forbedre forholdene omkring statsvejen A6 især på strækningen fra Fredensborg til kommunegrænsen. Der er voldsomt brug for en ordentlig regulering af krydset ved Kratbjerg/Skovsvinget, og for en forbedring af sikkerheden for gående og cyklister på strækningen udfor Sørup.

Udover A6 er Helsingørmotorvejen den eneste statsvej i kommunen. Vi vil opfordre byrådet til at søge midler i puljen, inden nogen finder på at bruge det hele til nordvendte ramper på motorvejen ved Nivå.

I øvrigt er der til forbedringer på kommunens egne veje og stier afsat 30 mio. kr. i budgetperioden.{jcomments on}