Borgere i Fredensborg Kommune, kan glæde sig over, at der nu er sammensat en rigtig god sundhedspolitik til endelig godkendelse i byrådet.

Sundhedspolitikken omfatter alle borgere i Fredensborg Kommune, raske, kronisk syge og handicappede – og målet er at fremme den generelle sundhedstilstand uanset køn, alder, uddannelse, arbejde, etnicitet eller helbred.

Sundhedspolitikken indeholder fire overordnede, politiske mål indenfor: flere sunde leveår til alle borgere i alle livsfaser, viden og samarbejde sikrer kvalitet og udvikling, et aktivt liv med bevægelse og samvær og økologi og sunde spisevaner for et godt helbred.

Udkastet til sundhedspolitikken har været i høring i perioden den 11. december 2012 til den 21. januar 2013, hvor høringsberettigede parter har haft mulighed for at afgive høringssvar, og nu skal den ny sundhedspolitik til endelig godkendelse i byrådet den 3. april 2013.

Høringssvarene er positive. På baggrund af høringssvarene er der foretaget små ændringer til politikken.

Vi i SF er glade for, at der er kommet en ny sundhedspolitik, som favner visionen indenfor sundhedsområdet. Jeg vil hermed understrege, at SF fortsat vil have fokus på sunde leveår og forebyggelse til alle borgere, også i en økonomisk svær tid.

Suzan Daoud (SF)
Næstformand i Social- og Sundhedsudvalget.

{jcomments on}