Liberal Alliance ønsker, at skattekronerne skal bruges på reel service, og ikke på bureaukrati.

Større offentligt forbrug og større skattetryk er ikke nødvendigvis lig med bedre service. Danmark har verdens største offentlige sektor og verdens højeste skattetryk, men har vi verdens bedste service?

Liberal Alliance ønsker, at skattekronerne skal bruges på reel service, og ikke på bureaukrati.

Jeg skrev i Uge-Nyt den 5. marts, at en undersøgelse udarbejdet af Cepos viser, at Fredensborg kommune kan spare 313 mio.kr. ved en mere effektiv administration, dvs. uden at skære dybt i velfærden.

Præmissen i Cepos’ analyse er IKKE ”en helt anden”, end den jeg fremfører, sådan som Kristian Hegaard og Lars Simonsen fra Radiale Venstre skriver i deres indlæg.

De 2 byrådsmedlemmer har nemlig udeladt 5 vigtige ord i deres gengivelse af Cepos’ definition, og derfor er deres konklusion forkert.

Cepos definerer besparelsespotentialet ”som de penge, der kunne spares, hvis alle kommuner var lige så gode til at begrænse deres omkostninger i forhold til deres udgiftsbehov som den bedste kommune.”

De 5 udeladte ord, som er fremhævet ovenfor, ”i forhold til deres udgiftsbehov” har afgørende betydning for konklusionen. Cepos ser på kommunens udgifter pr. borger i forhold til det definerede behov, som er fastsat på baggrund af kommunernes alderssammensætning, uddannelse, beskæftigelse, enlige, indvandrere, handicappede, psykiatriske patienter, boligsammensætning m.m.

Fredensborg kommune bruger således 313 mio.kr. (7.909 pr. borger) mere end de mest effektive kommuner for at dække det samme definerede behov pr. borger. Spørgsmålet er, om de ekstra omkostninger er udtryk for reel ekstra service, eller om de forsvinder i administration. Hvis det sidste er tilfældet, kan pengene spares uden at skære i velfærd. Er det første tilfældet, og servicen reelt er bedre på nogle områder, kan man spørge sig selv, om den er så meget bedre, at hver borger er villig til at betale 7.909 kroner ekstra i skat, eller om vi kunne ”nøjes” med den samme service, som de har på Frederiksberg, i Vejle og i Rebild, og dermed hver især beholde de flere penge, som vi selv kunne vælge, hvordan vi vil bruge.

May-Britt Kattrup
Civiløkonom
Byrådskandidat, Liberal Alliance
Donse Hovedgård
2970 Hørsholm

DEBAT:..En Cepos-undersøgelse

{jcomments on}