Debatten om kommunens fremtidige kultur- og fritidspolitik er i gang. De Konservative ønsker en selvstændig og offensiv kulturpolitik. For os er kulturlivet værdifuldt og en væsentlig del af vores identitet. Noget vi lever på ved siden af det vi lever af. Det offensive skal bestå af en bedre og kulturelt fagligt funderet sparring mellem kommune og de kulturelle foreninger, så de styrkes i deres aktiviteter, og så deres aktiviteter hovedsagligt bliver økonomisk selvbærende.

Og så skal vi have opført ”byens hus” i Kokkedal. Det burde have stået der for ti år siden. Nu skal vi udnytte situationen til at tænke nyt og samle kræfterne. De Konservative ønsker, at bygningen både skal rumme idrætsfaciliteter som nu i Egedalshallen, et Folkebibliotek til Kokkedals over 10.000 beboere, scenefaciliteter, faciliteter for Musikskolen og foreningslokaler til alle de frivillige foreninger.

En arkitektkonkurrence må munde ud i ideer til den præcise udformning. Samler vi kræfterne, giver det fællesskab om kulturen, det fjerner utrygheden og giver Kokkedal et frisk pust, og ikke mindst giver det en fornuftig drift for kommunen. Måske vil der dagligt færdes så mange mennesker på stedet, at det også kan bære en cafe drevet på private hænder.

Vi ønsker tillige en selvstændig idrætspolitik. Breddeidrætten skal være tilgodeset i alle bysamfund, men den specielle og udstyrskrævende idræt skal samles. Det vil højne niveau og muligheder. Det kommende idrætscenter I Humlebæk er for os et fornuftigt eksempel på at samle kræfterne. Det åbner mulighed for specialisering og for at få en fornuftig drift. Det er bedre at tænde lyset et sted end flere. Vi er dog slet ikke færdig med forundersøgelserne her. Der er brug for et samlet overblik over kapacitetsbehovet og for trafikundersøgelser mm. inden vi går i gang.

Og så skal vi bevare de grønne kiler i kommunens bysamfund, så borgerne har et sted at færdes i fritiden. Det vil være med til at få flere til at flytte hertil. Dem har Fredensborg, Nivå og Kokkedal. Derfor skal vi ikke bygge boliger på Humlebæk Syd, men alene forbeholde den nordlige del her til udearealer for idrætslivet.{jcomments on}