Af Heidi Boss Nyby,
Konservativ Byrådsmedlem

af Heidi Boss Nyby,
Konservativ Byrådsmedlem

af
John Sylvester
Humlebæk

Af Heidi Boss Nyby,

Konservativ Byrådsmedlem, Fredensborg Kommune

af
Hanne Berg, SF,
Formand for Natur-, Miljø- og Bæredygtighedsudvalget

af

Hanne Berg, SF, medlem af Børne- og Skoleudvalget,
Bent Fischer-Nielsen, Næstformand i Børne- og Skoleudvalget

af
Suzan Daoud (A),
Byrådsmedlem i Fredensborg Kommune

Af
Heidi Boss Nyby,
Konservativ Byrådsmedlem,
Fredensborg Kommune

af Flemming Priem 
Medlem af SF
Mølledammen 14A
Kokkedal

Af
Heidi Boss Nyby,
Konservativ Byrådsmedlem

af
Flemming Priem
Medlem af SF
Mølledammen 14A
Kokkedal

af
Hanne Berg, SF, Formand for Udvalget for Natur, Miljø og Bæredygtig udvikling
Bent Fischer-Nielsen, SF, Medlem af Plan, Trafik og Klimaudvalget

af Flemming B. Priem
Pensioneret civilingeniør
Mølledammen 14A
Kokkedal