Med udmeldingen om, at nu også 6.-10. klasse skal vi i skole igen, glæder vi os til på mandag, hvor alle vores klasser dermed er tilbage. Skoleleder ved Fredensborg Skole Susanne Bremer har udsendt en kort og overordnet information til forældrerne med den fremtidige plan for 0.-9. klasse, gældende fra på mandag.

Fredensborg Skole dækker skolen på Benediktevej, skolen i Vilhemlsro og Karlebo Skole, i brevet til forældrerne skriver Susanne Bremer:

Genåbningen for 6.-10. klasse sker på samme måde som hidtil under hensyntagen til de gældende krav om afstand og hygiejne. Dog er der den væsentlige forskel, at kravet om afstand mellem eleverne er nu nedsat fra 2 meter til 1 meter. Vi følger naturligvis fortsat alle gældende retningslinjer om hygiejne og hyppig rengøring.

Skolernes undervisning er fortsat underlagt bekendtgørelsen om nødundervisning m.v., der pointerer, at undervisningen gennemføres i den udstrækning, det er praktisk muligt. Vi vil på den baggrund give en komprimeret undervisning, der så vidt muligt følger fagrækken, men også er afhængig af det praktisk mulige, herunder de tilknyttede læreres kompetencer.

Her følger nogle praktiske informationer om tiden fra på mandag. 

Særligt for 0.-5. klasse:
For 0.-5. klasse vil eleverne fortsat være fordelt på Benediktevej og Vilhelmsro.
0.-3. årgang skal være på Benediktevej. Bemærk, at 3. årgang, som siden genåbningen været på Vilhelmsro, fra på mandag skal tilbage til Benediktevej.
4.-5. årgang bliver på Vilhelmsro.

Hvor hver klasse frem til nu har været delt i to hold, vil vi fra på mandag have grupper op til ca. 20 børn. Dette er aktuelt for 0. og 1. årgang, hvor de to hold i flere af klasserne igen bliver til én klasse. Nogle klasser vil på mandag få et nyt klasseværelse for at vi kan tilgodese, at de største grupper får de største lokaler. Disse klasser får særligt besked.

SFO er som hidtil åbent hver dag efter skole. SFO1 for 0.-2. klasse frem til klokken 16. SFO2 frem til klokken 15.

3.-5. årgang’s SFO har siden genåbningen været på Vilhelmsro, men flytter nu tilbage til SFO2 (klubbens egne lokaler på Bendiktevej 33).

I vil alle modtage et brev fra jeres barns lærere senest på fredag, hvor I får nærmere besked om retningslinjer, mødested, klasselokale mm. Bemærk, at der ikke vil ikke være fjernundervisning den 14. og 15. maj, da lærerne gør klar til at modtage eleverne på mandag. I vil også få nærmere information fra SFO senest på fredag.

Særligt for 0.-5. klasse på afdeling Karlebo:

Vi fortsætter som hidtil. Kaspo vil fortsat være åbent hver dag efter skole. For 0.-2. klasse frem til klokken 16. For 3.-5. klasse frem til klokken 15. 

Særligt for 6.-9. klasse:
Mødetiden fra på mandag er for 6.-9. klasse fra klokken 9.00 til klokken 13.00, og dermed vil eleverne modtage undervisning 20 timer ugentligt. Hver klasse har en kendt lærer. På 6. årgang prioriterer vi, at der er to lærere på en klasse.

I vil alle modtage et brev fra jeres barns lærere senest på fredag, hvor I får nærmere besked om retningslinjer, mødested, klasselokale mm. Bemærk, at der ikke vil ikke være fjernundervisning den 14. og 15. maj, da lærerne gør klar til at modtage eleverne på mandag, slutter skoleleder Susanne Bremer på vegne af ledelsen på Fredensborg Skole.