I Humlebæk har medarbejderne på Louisiana i de seneste uger forberedt sig på at kunne genåbne med kort varsel - når myndighederne mener, at det er sundhedsmæssigt forsvarligt. Museet arbejder med flere scenarier og en række nye tiltag, hvoraf flere allerede var på plads inden nedlukningen. Løsninger og tiltag kan tilpasses og justeres ud fra de meldinger, der løbende måtte komme fra myndighederne.

"Vi er klar med tilpasninger af billetsystem, udstillingsområder, butik og cafe - og så er vi jo på museerne i forvejen dygtige til at tage os af gæster i fysiske rammer med et højt sikkerhedsniveau. Vi er nødt til at udvise tålmodighed og vise fuld respekt for myndighedernes ansvar for vores sundhed, men vi melder os altså klar til en kontrolleret genåbning, der lever op til de krav myndighederne måtte stille," fortæller Poul Erik Tøjner, direktør på Louisiana.

Poul Erik Tøjner understreger, at museet naturligvis har fulgt - og vil blive ved med at følge - både vedtagne regler og anbefalinger fra sundhedsmyndighederne. "Men vi har brugt en del af de seneste uger på at omstille os til en forandret virkelighed, og her vil en kontrolleret genåbning være første, vigtige skridt. Vi ønsker jo, at Louisiana bliver til Louisiana igen, og det sker først i det øjeblik, hvor her er gæster".

Forberedelser på en genåbning

Først og fremmest handler forberedelserne om at kunne kontrollere antallet af gæster, der lukkes ind på museet. Derfor er tanken at indføre time slots, så man køber billetter med fast starttidspunkt - eller reserverer sådan et time slot, hvis man er medlem af Louisiana Klubben.

"Vi vil undgå lang kø både i vores gård og ved vores billetsalg, og vil selvfølgelig kunne sikre, at her ikke er flere gæster, end det er sundhedsmæssigt forsvarligt. De forhåndsbookede bestillinger reducerer også behovet for interaktion med vores personale, men vi er i øvrigt allerede klar med afskærmning, som vi kender det i supermarkederne og havecentrene. Vores erfaring med at håndtere publikumsadfærd i udstillingerne er indgående. Vi ved, hvor der er behov for skiltning, afstandsmarkeringer, ensretninger mv. Og i øvrigt vil Louisianas vagter i udstillingerne bidrage til, at gæsterne holder behørig afstand til hinanden, så det er trygt at gå på museum," forklarer Poul Erik Tøjner, der samtidig udtrykker stor beundring for danskernes ændrede adfærd og den generelle hensyntagen, der udfolder sig rundt om i vores samfund.

Allerede inden nedlukningen ændrede Louisiana Café sortimentet således, at alt nu er portionsanrettet. Ved genåbningen vil cafeen være indrettet, så cafegæsterne kan nyde deres mad og drikke den påkrævede afstand til hinanden - både indenfor, på terrassen eller på græsset i Skulpturparken.

Overalt på museet er der, siden myndighederne begyndte at anbefale det, opsat dispensere med håndsprit, samt synlig informationen til gæsterne med henblik på at mindske smitterisikoen. Sidst, men ikke mindst, er rengøringen intensiveret og foregår også i løbet af åbningstimerne.

Som de øvrige museer med store indtægter fra entré, butik og cafe, så er de økonomiske konsekvenser af nedlukningen af Louisiana alvorlige. Museet har et månedligt underskud på 4,5 millioner kroner - medregnet lønkompensation og hjælp til faste udgifter. Hvis nedlukningen eksempelvis varer helt frem til 1. juli, så står museet med et underskud på i alt 19,6 millioner kroner.

Louisiana har været lukket siden torsdag den 12. marts.