På byrådsmødet for nylig blev lokale-planen for det kommende Nivås Bibliotek/Kulturhus/SFO2 drøftet. Umiddelbart forud for mødet fik byrådet bekræftet, at der i lokale-planen for det nye Nivå Bibliotek/Kulturhus/SFO2 er spredte mødelokaler og "kulturhusfaciliteter" indtegnet.

Således er der foreløbigt et kreativt/musisk rum, SFO2'ens køkken/cafe, der kan anvendes til morgensang, og et "åbent rum" i biblioteket/kulturhuset. Desuden er der to mødelokaler til henholdsvis 10 personer inklusiv lille køkken og 20 personer. Desværre er disse rum spredt rundt i bygningen.

 

Kulturhusdelen savner altså fortsat at få et velindrettet område, der kan fungere som kulturhusets "hjerterum". Det kan være hensigtsmæssigt at få "det åbne rum" i biblioteket udvidet og få det tænkt ind i planen, før ud- og ombygningen af Bibliotek/Kulturhus/SFO2 sættes i gang.

 

I det videre arbejde frem til et samlet udbudsmateriale skal forelægges for byrådet til sommer, opfordrer SF derfor til, at kulturhus-funktionen på Nivå Bibliotek tydeliggøres og fremhæves, og at der planlægges med et kulturhusets "hjerterum", der kan blive omdrejningspunktet i et medborgerhus, som mange i Nivå går og venter på.

 

Den ny Skole vil også indeholde et kulturafsnit, der kan anvendes af alle, men først efter skoletid. Her vil der være et indvendigt bytorv, værksteder, musiklokaler, madkundskab og kantinekøkken/Folkekøkken samt multisal. Det bliver meget dejligt og kommer til at fungere i samspil med Bibliotek/kulturhuset.

 

Venlig hilsen

Hanne Berg, SF, medlem af Kulturudvalget

Bent Fischer-Nielsen, SF, medlem af Plan-, Trafik- og Klimaudvalget.