Kulturudvalget i Fredensborg Kommune behandlede på deres møde i starten af december et ansøging fra Fredensborg Smukkest om tilskud til afholdelse af Uge 3480 – Fredensborg Kulturuge.

Fredensborg Smukkest ansøgte Kulturpuljen om 275.000 kr., fordelt på 75.000 kr. til planlægning og 200.000 til afvikling af arrangementet.

Foreningen planlægger et tætpakket program over 8 dage med følgende indslag:

Søndag 21. august
Loppemarked og officiel åbning af Uge3480

Arrangementer – hele ugen:
- Spis Ude-uge – i samarbejde med og arrangeret af byens restauranter / kroer / spisesteder
- Mode uge – i samarbejde med og arrangeret af byens tøj- / brille- / bolig-modebutikker
- Fotoudstilling i biografen – i samarbejde med og arrangeret af biografen og lokalhistorisk forening
- Arkitekturtur – en ’førerløs’ GPS-/App-styret tur rundt i Fredensborg, med fokus på byens arkitektoniske udvikling gennem 300 år, startende ved slottet, over Utzon-husene til nybyggerierne … Samarbejdspartnere endnu ikke fundet!

Arrangementer – fordelt over ugen:
- Kirken by Night – i samarbejde med og arrangeret af menighedsrådet / præsterne
- Pokemon-tur – arrangeret af Pokemon Fredensborg (byen er Pokemon-hovedstad i DK!)
- Oplæsning i byen – i samarbejde med og arrangeret af biblioteket
- Bogsignering / besøg af en forfatter - i samarbejde med og arrangeret boghandleren / Fredensborg Fordi
- Open Mic – arrangeret og afholdt hos Kongernes Baghave / Fredensborg Vandrehjem med flere …

Fredag den 26. og lørdag den 27. august:
- Byfest med live musik og aktiviteter
- Live musik udelukkende med lokale talenter og kunstnere, afsluttende med et lokalt ’party-band’.
- Aktiviteter for børn (pony-ridning, ansigtsmaling, hoppeborg, fiskedam m.v.)
- Live-musik for de små Live jazzmusik i samarbejde med Fredensborg Jazzklub (Ole Holde) - - - Sang og musik rundt i byen med lokale musikere (bla. Muldvarpene)
- ’Syng med’-arrangement m.v.
20:00 – 22:00: Byfest! Live musik med Beverly Hills Orchestra (brdr. Launbjerg) med en solist

Søndag den 28. august:
- Brunch på langbord i gågaden – i samarbejde med og arrangeret af Madkollektivet
- Udendørs gudstjeneste – ved Simon ’præst’ Koncert ved Slotskirkens Pigekor

Klokken 12:00: Tak for i år!

Positiv modtagelse 

Kulturudvalget var positivt stemt overfor ansøgningen der indeholdt et foreløbigt overslag over budettet.

Fredensbrog Smukkest oplyser i deres ansøgning, at da de er i planlægningsfasen vil der være udgifter til lokaleleje og forplejning i forbindelse med dialog- og planlægningsmøder, grafisk arbejde, udarbejdelse af præsentationsmateriale, juridisk- og teknisk rådgivning, vedligeholdelse af web- og SoMe-platforme mv.

De forventer at der ved afvikling af arrangementet vil have udgifter til arkitektur-tur, markedsføring, programmer, vagtværn, KODA-afgifter, leje af scene(r), lys og lyd, leje af toiletvogne, tilskud til søndagsbrunch (vejrligssikring), samt naturligvis til de lokale musikere, kirkekoret og øvrige aktiviteter og underholdning.

Foreningens foreløbige budget, anslås at ligge på kr. 325.000 kr. – 375.000 kr. og FredensborgSmukkest forventer at kunne finde finansiering til cirka halvdelen af afviklingsomkostningerne gennem lokale sponsorer, fondsmidler og øvrige indtægter, mens resten ønskes dækket ved kommunale tilskud.

Kulturudvalget besluttede at anmode foreningen om at vende tilbage med en mere udspecificeret ansøgning ift. hvilke konkrete aktiviteter og økonomi, der søges til.