Gruppeformand Per Frost Henriksen (S): Socialdemokraterne kalder det et bredt budgetforlig med fokus på finanser og fremtid. Socialdemokratiet er meget tilfredse med et bredt budgetforlig med otte ud af ti partier og 25 ud af 27 byrådspolitikere. Det giver et stærkt fundament for både drift og anlæg i Fredensborg kommune de kommende fire år.

Med en udgiftsramme på over 2,4 mia. kroner er der plads til velfærd og fremtidssikring af kommunen. Vi har stor fokus på sikker drift og solid økonomi. I Socialdemokratiet glæder vi os over at der er et stort driftsoverskud i årene fremover, gælden er endelig afviklet i 2027 og kassebeholdningen bliver styrket yderligere. Der er styr på finanserne. Og bemærk at et S-ledet byråd fortsat holder skatten i ro.

"Fremtidens Fredensborg" som er skabt blandt borgerne i kommunen har stor opmærksomhed i budgetforliget og det glæder vi os meget over. Processen med over 2000 borgere der er inddraget i beslutningerne og har taget del i udviklingen af planen Fremtidens Fredensborg er vigtig at huske.

Der er blandt andet truffet en stor visionær beslutning om, at Nivå Svømmehal, bibliotek og cafe allerede i 2018 kommer i udbud, det glæder os socialdemokrater og mange borgere meget, og Lergravssøerne i Nivå, hvor frivillige og kommunen allerede er i gang med at skabe liv, får mulighed for at udvikle det attraktive naturområde i årene fremover.

Gymnastikkens Hus i Kokkedal bliver endelig en realitet, hvor det bygges sammen med Kokkedal Skoles Holmegårdshal. Placeringen i Kokkedal giver god mening. Aktiviteten er allerede i. Atletikstadion i Fredensborg får yderligere bevilling, så et nyt stadion kan blive færdigbygget i 2017.

Socialdemokraterne er meget tilfredse med at Fremtidens Fredensborg nu bliver en vedvarende strategisk indsats, hvor hele kommunen udvikles.

På kultursiden får den skønne Nivågård Malerisamling en fordobling af de kommunale bevillinger, så museet er fremtidssikret og får mulighed for at blive en endnu mere attraktiv turist- og kulturattraktion.

Den ømme tå på institutionsområdet om SFO eller Fritidshjem faldt igen ud til forældrenes fordel. Fritidshjemmene fortsætter som hidtil, det er vi meget tilfredse med. Også et bevis på, at inddragelse af borgere har betydning.

Sænkelsen af dækningsafgiften passer fint ind i den vedtagne kommunale erhvervsstrategi og vil styrke erhvervslivet og være med til at fastholde arbejdspladser i kommunen. Socialdemokraterne vil have en erhvervsvenlig kommune.

Tak for samarbejdet til hele byrådet og også en stor tak til kommunens tillidsfolk og ansatte, der alle har bidraget særdeles professionelt. Tak til borgmesteren for god ledelse. Tak for ordet.

Per Frost Henriken
Gruppeformand
Fredensborg Kommune