Budgetlægning er på alle måder balancekunst

Venstre vil gerne kommentere budget 2017, som byrådet endeligt vedtager på mandag. Vi fik et budget, hvor vi sparer hvor det er forsvarligt, og får plads til at bruge penge på ting vi mangler i kommunen. Nogle af de nedenstående poster har vi i Venstre haft særligt fokus på - andre gode initiativer kom fra de andre partier. Ønskerne er blevet balanceret og prioriteret. Det er jo budgetlægningens væsen - man skal kunne se sine egne fingeraftryk i resultatet og derudover være tilfreds med det samlede resultat.
1.
Fibernet var et stærkt Venstre-ønske. Vi ønsker internet og mobildækning i hele kommunen. Borgere og erhvervsliv er afhængige af at kunne anvende kommunikationsteknologi, og det er en kommunal opgave at udbygge denne infrastruktur. Når Fredensborg Kommune næsten udelukkende anvender digitale løsninger i kontakten med borgere og erhvervsliv må vi også sikre at den digitale infrastruktur fungerer for borgerne og erhvervslivet. Nu kommer vi i alt fald igang.
2.
Venstre ønskede en betydeligt øget bevilling til Nivågaards Malerisamling. Vort anerkendte museum i Nivå med landets eneste Rembrandt uden for Statens Museum for Kunst er i årevis blevet ugleset på grund af et ynkeligt ringe kommunalt tilskud. Det kommunale tilskud er et vigtigt signal til sponsorer, der kun vil sponsere kunstudstillinger hvis der er økonomi til sikker drift på museet. Det er der nu, og det er vi umådeligt tilfredse med. Museet tiltrak sidste år 40.000 besøgende - langt de fleste turister, som vi har behov for at tiltrække.
3.
Venstre vil gerne samle kommunen med bedre stiforbindelser - når faciliteterne ligger spredt er det vigtigt at man på cykel og til fods kan komme trygt dertil fra andre dele af kommunen. Der afsættes nu penge til stiforbindelserne i budgettet.
4.
Havnen i Nivå er et attraktivt område, som Venstre ønsker at udvikle, så fritidslivet dernede får bedre og flere faciliteter. Forhåbentlig finder turister også vej dertil.
5.
Der afsættes anlægsmidler til at udvikle bymidten i Fredensborg. Det er der voldsomt brug for, og nu kommer vi forhåbentlig igang før det er for sent. Så mangler vi bare at få vejforbindelserne på plads så man atter kan komme ind i byen, selv hvis man ikke er stedkendt - det afhænger desværre mere af Vejdirektoratet end af budgettet.
6.
Dækningsafgiften på erhvervslivet nedsættes fra 9 til 7 promille. Vi har et ringe serviceniveau og klima for erhvervslivet, og det tiltrækker jo ikke de arbejdspladser og investeringer, som vi ellers har voldsomt brug for. Nu letter vi skatten lidt på erhvervslivet., og håber at kunne fortsætte trenden i de kommende år. Der skal mere til, men nu er vi i gang.
7.
Der tilføres samlet flere penge til børneområdet, og det er der behov for. Når man som forældre betror sine børn til kommunen, mens man er på arbejde, er det afgørende at man kan stole på at ungerne er i gode hænder - i både direkte og overført forstand.
8.
Fredensborg får omsider sit atletikstadion - længe ventet og med tilskud fra en flot egenopsparing fra atletikklubben.
8.
Gymnastikkens Hus realiseres i tilknytning til Holmegårdshallen i Kokkedal. Byrådet har lovet det længe og nu bliver det til noget.
9.
Svømmehallen er stadig på programmet, og tænkes sendt i udbud i 2018. Alle partier kan melde fra når resultatet af udbuddet er kendt. Med andre ord - Fredensborg Kommune får en svømmehal når og hvis når der er råd. Hvornår er det så? Det afspejles i forligsteksten at partierne prioriterer den meget forskelligt. I Venstre tror vi at svømmehallen skubbes meget langt ud i fremtiden. Imens sparer vi op til den, og styrker kassen imens.


Med venlig hilsen

Tinne Borch Jacobsen
Byrådsmedlem Venstre
Fredensborg
Folketingskandidat
Fredensborgkredsen