Der skal ikke herske tvivl om, at politikerne i Fredensborg Byråd arbejder videre med at finde en god løsning for både skydebanerne i Langstrup Mose og deres naboer

”Vi ser med stor alvor på problemerne med skydeaffald i mosen og på de gener, som naboerne til skydebanerne oplever. I juni blev der indgået en foreløbig aftale med skydebanerne, som forhåbentlig reducerer støjgenerne. Men det ændrer ikke på, at vi må og skal finde en langsigtet og bæredygtig løsning, som så vidt muligt tilgodeser alle parter”, siger Lars Simonsen og Per Frost Henriksen i en fælles udtalelse som formænd for henholdsvis Plan,- Miljø- og Klimaudvalget og Fritids- og Idrætsudvalget.

På udvalgenes næste møde i oktober forventer kommunens administration at fremlægge forskellige scenarier for skydebanernes fremtid til politisk beslutning.

De to udvalg planlægger derudover at besigtige andre moderne skydebaneanlæg i landet med en konstruktion, der reducerer støjen.

”Kommunikation er vigtigt i denne sag. Derfor har kommunen afholdt dialogmøder og oprettet en særlig side på kommunens hjemmeside, hvor alle interesserede løbende kan følge med i, hvad der sker i sagen,” udtaler de to formænd.

Læs mere på www.fredensborg.dk/skydebaner