Socialdemokratiet er meget tilfredse med et bredt budgetforlig med otte ud af ti partier og 25 ud af 27 byrådspolitikere. Det giver et stærkt fundament for både drift og anlæg i Fredensborg kommune de kommende fire år udtaler gruppeformand Per Frost Henriksen (S)

Med en udgiftsramme på over 2,4 mia. kroner er der plads til velfærd og fremtidssikring af kommunen. Vi har stor fokus på sikker drift og solid økonomi. Vi glæder os over at der er et stort driftsoverskud i årene fremover, gælden er endelig afviklet i 2027 og kassebeholdningen bliver styrket yderligere. Der er styr på finanserne.

Fremtidens Fredensborg som er skabt blandt borgerne i kommunen har fuld opmærksomhed i budgetforliget og det glæder vi os meget over. Der er blandt andet truffet en stor beslutning om, at Nivå Svømmehal, bibliotek og cafe allerede i 2018 kommer i udbud og Lergravssøerne i Nivå, hvor frivillige og kommunen allerede er i gang med at skabe liv, får mulighed for at udvikle det attraktive naturområde i årene fremover.

Gymnastikkens Hus i Kokkedal bliver endelig en realitet, hvor der bygges sammen med Kokkedal Skoles Holmegårdshal. Placeringen i Kokkedal giver god mening. Aktiviteten er allerede i Kokkedal og bad og omklædning kan anvendes fra eksisterende faciliteter. Atletikstadion i Fredensborg får yderligere bevilling, så et nyt stadion kan blive færdigbygget i 2017.

Socialdemokraterne er meget tilfredse med at Fremtidens Fredensborg nu bliver en vedvarende strategisk indsats, hvor hele kommunen udvikles med anlæg.

På kultursiden får den skønne Nivågård Malerisamling en fordobling af de kommunale bevillinger, så museet er fremtidssikret og får mulighed for blive en endnu større turist- og kulturattraktion.

Den ømme tå på institutionsområdet om der skal være SFO eller Fritidshjem faldt igen ud til forældrenes fordel. Fritidshjemmene fortsætter som hidtil, det er vi meget tilfredse med.

Sænkelsen af dækningsafgiften passer fint ind i den vedtagne kommunale erhvervsstrategi og vil styrke erhvervslivet og være med til at fastholde arbejdspladser i kommunen. Vi vil være en erhvervsvenlig kommune også når det gælder dækningsafgift.

Socialdemokratiet er rigtig godt tilfreds med det brede budgetforlig fortæller gruppeformand Per Frost Henriksen (S)
Vi vil gerne takke alle partier der har været med og bidraget til et så solidt budgetforlig. Borgmeser Thomas Lykke Pedersen har formået at skabe et tillidsfuldt forhandlingsrum med plads til politisk forskellighed og hvor tonen har været god. Budgetforliget er et godt resultat af gode forhandlingsmøder.