Fredensborg Kommunes byråd indgik onsdag den 7. september 2016 et bredt forlig om kommunens budget for 2017-20.

”Jeg er særdeles tilfreds med, at 25 af byrådets 27 medlemmer står bag dette budgetforlig, og at alle forligspartier har bidraget konstruktivt under forhandlingerne.

Dermed sikrer vi en både bred og stabil opbakning bag den fortsatte udvikling af kommunen. Det er i alles interesse”, siger borgmester Thomas Lykke Pedersen.

”Med dette budgetforlig sætter vi for alvor handling bag byrådets vision for den fremtidige udvikling af kommunen, som vi vedtog i juni med den nye planstrategi Fremtidens Fredensborg Kommune”, siger Thomas Lykke Pedersen.

Budgetforliget kan ses på www.fredensborg.dk